Дюбели за закрепване на изолации

Наименование Код на изделието Обозначение Ед. мярка Брой в опаковка Брой в кашон
Дюбел закрепване на стиропор 4200 ВДИС 8×50 брой 800 1
4201 ВДИС 8×70 брой 700 1
4203 ВДИС 8×90 брой 500 1
4205 ВДИС 8×110 брой 500 1
7669 ВДИС 8×130 брой 500 1
НОВ дюбел закрепване на стиропор 5086 ВДИС 10×150 брой 400 1
5085 ВДИС 10×180 брой 350 1
Дюбели за изолация с минерална вата 7700 ВДМВ 8×80 брой 700 1
7701 ВДМВ 8×100 брой 600 1
5206 ВДМВ 8×120 брой 600 1
Кабърче за монтаж на сткълофибърна мрежа при топлоизолации 8926 ВКММ брой 1250 15000
Шайба за топлоизолация метална 8698 ВШТ - М брой 100 800
Шайба за топлоизолация пластмасова 4403 ВШТ брой 200 1
Хидроизолационна шайба 8992 ВХШ 40/90 брой 100 400
Хидроизолационна шайба 5199 ВХШ - Т 40/90 брой 100 400
Скоба за закрепване на изолация по тръби за студени флуиди 8360 ВСИ - Ч брой 100 2500
кликнете за повече информация Дюбел закрепване на стиропор
кликнете за повече информация НОВ дюбел закрепване на стиропор
кликнете за повече информация Дюбели за изолация с минерална вата
кликнете за повече информация Кабърче за монтаж на сткълофибърна мрежа при топлоизолации
кликнете за повече информация Дюбел - пирон за хидроизолация
кликнете за повече информация Шайба за топлоизолация метална
кликнете за повече информация Шайба за топлоизолация пластмасова
кликнете за повече информация Хидроизолационна шайба
кликнете за повече информация Хидроизолационна шайба
кликнете за повече информация Скоба за закрепване на изолация по тръби за студени флуиди
Затвори