Фиксатори за арматура

Фиксаторите за арматура осигуряват поддържането на бетоновото покритие, преди и по време, докато се работи с бетона. Те се поставят между кофражната конструкция и закрепената арматура. Могат да имат формата на линия, да са плоски или плътни.

Фиксаторите за арматура могат да бъдат за единично подпиране(наречено още точково) или подпиращи обширни пространаства.

Единичните дистанционери обикновено се използват по 4 на квадратен метър.

Линейните фиксатори, подпиращи по-обширни пространства, не трябва да превишават разстояния помежду си по-големи от 70 см.

Наименование Код на изделието Обозначение Ед. мярка Брой в опаковка Брой в кашон
Фиксатор за армировка
Бет. покритие - 15/20 мм
Диам. арм. Ø8÷12
4150 ВМФ 15/812 брой 1000 1
4151 ВМФ 20/812 брой 700 1
Кръгли фиксатори "ВУФ" 4846 ВУФ 25/516 брой 300 1
8067 ВУФ 30/516 брой 200 1
8068 ВУФ 35/516 брой 150 1
Фиксатор за армировка върху топлоизолация 9262 ВСФ 15/414 брой 1000 1
4845 ВСФ 20/414 брой 800 1
4843 ВСФ 25/414 брой 800 1
4844 ВСФ 30/414 брой 800 1
4842 ВСФ 35/414 брой 700 1
Фиксатор за армировка
Бет. покритие - 20/25/30/40/50 мм
Диам.арм. Ø8÷24
8062 ВНФ 20/824 брой 150 1
7804 ВНФ 25/824 брой 130 1
7801 ВНФ 30/824 брой 110 1
5089 ВНФ 40/824 брой 140 1
5055 ВНФ 50/824 брой 140 1
Фиксатор за армировка на плочи
Бетонно покритие – 20 мм
Дължина на фиксатора – 200 мм
9256 ВПФ 20/200 брой 250 1
Линеен подов фиксатор
Бет. покритие:
15мм; 20мм; 25мм; 30мм; 35мм; 40мм; 50мм
9956 ВЛФ15 брой-2м 50 100 метра
9561 ВЛФ20 брой-2м 50 100 метра
9561/1 ВЛФ25 брой-2м 50 100 метра
9561/2 ВЛФ30 брой-2м 50 100 метра
9561/3 ВЛФ35 брой-2м 30 60 метра
9531/4 ВЛФ40 брой-2м 30 60 метра
9561/5 ВЛФ50 брой-2м 30 60 метра
Капачка за кофраж 9385 ВКК 2 брой 250 1000
Тапа за кофражна тръба с вътрешен диаметър Ø22 9542 ВКК 3 брой 300 1
Конусов накрайник за кофраж Ø22 7643 ВНК - 22 брой 500 1
Дистанцираща тръба за кофраж
стени – за разстояние 25 см
с комплект 2 броя капачки
5214 ВКТ - 25 см брой 25 1
Дистанцираща тръба за кофраж
стени – за разстояние 25 см
с вградени конусовидни накрайници
5082 ВКТБ - 25 см 100 брой 1
Накрайник за кофражна тръба
22/26 комплект с тапа
5207 ВНКТ 22 к-т тапа Чувал 100 к-та 100 броя 1
Лента за общи закрепвания 4305 ВЛОЗ 1 брой = 2м. 4 1 пакет
кликнете за повече информация Фиксатор за армировкаБет. покритие - 15 ммДиам. арм. Ø8÷12
кликнете за повече информация Кръгли фиксатори ВУФ
кликнете за повече информация Фиксатор за армировка върху топлоизолацияБет. покритие - 15 ммДиам. арм. Ø4÷14
кликнете за повече информация Фиксатор за армировкаБет. покритие - 20 ммДиам.арм. Ø8÷24
кликнете за повече информация Фиксатор за армировка на плочиБетонно покритие – 20 ммДължина на фиксатора – 200 мм
кликнете за повече информация Линеен подов фиксаторБет. покритие: 15 мм; 20 мм
кликнете за повече информация Капачка за кофраж
кликнете за повече информация Тапа за кофражна тръба с вътрешен диаметър Ø22
кликнете за повече информация Конусов накрайник за кофраж Ø22
кликнете за повече информация Дистанцираща тръба за кофражстени – за разстояние 25 с комплект 2 броя капачки
кликнете за повече информация Дистанцираща тръба за кофражстени – за разстояние 25 с вградени конусовидни накрайници
кликнете за повече информация Накрайник за кофражна тръба22/26 комплект с тапа
кликнете за повече информация Лента за общи закрепвания
Затвори