Предпазна капачка за арматура "ВКП"

Предпазна капачка за арматура "ВКП"Армировката е основна част от бетонната конструкция и конкретно си остава един от най-широко използвани строителни материали в света днес.

През последните петдесет години стандартите за безопасност на работното място, направиха огромни стъпки за по-добра защита на работниците на място и подобряване на общите условия. Така е и в случая за едно опасно място като стърчащите арматури в бетона, където се създадоха предпазни пластмасови капачки. Те са част от тези стандарти и влизат в България, чрез наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажните работи, издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (в сила от 06.11.2004 г). Съгласно чл.14, чл.15, чл.16, чл.17, чл.18, чл.19, чл.26 и чл.44 от наредба №2 от 22 март 2004 г, се задължават всички отговорности по прилагането на тези предпазни капачки за стърчащи арматури на: проектанта, изпълнителя на строителния обект, техническия ръководител.

В крайна сметка здравето и безопасността на работника е много важно!

Предпазна капачка за арматура "ВКП"Предпазните капачки за стърчащи арматури се предлагат от Видира в три размера:

  • За арматури от Ø8 до Ø16 с обозначение ВКП 8-16
  • За арматури от Ø16 до Ø30 с обозначение ВКП 16-30
  • За арматури от Ø25 до Ø40 с обозначение ВКП 25-40

Тяхната функция е да предпазват работниците и пешеходци от стърчащи арматури при падане.
Предпазна капачка за арматура "ВКП" Предпазна капачка за арматура "ВКП" Предпазна капачка за арматура "ВКП" Предпазна капачка за арматура "ВКП"

Статистика към Европейския съюз по отношение на трудови злополуки през 1999 г, показа, че средно 7 служители са били убити всяка седмица, поради нараняване на работното място, като броят на инвалидите от непоставяне на предпазна капачка върху стърчащи арматури е хиляди.

Фирма Видира, гарантира абсолютна безопасност с предпазната капачка за арматури, изработена с най-надеждната геометрия и размери.

Ниската цена, която се плаща за предпазните капачки, отнесена към общите разходи за останалите строителни материали, ще превърне трудовата злополука причинена от липсата им в кошмар за проектантите, фирмата изпълнител, техническият ръководител и бригадира.

Поставянето на предпазните капачки за стърчащи арматури са елегантен, кратък път към направа на обекта безопасен и по-малко стресиращ

Как предпазните капачки за арматури от Видира, намаляват Вашите разходи:

Предпазна капачка за арматура "ВКП" Предпазна капачка за арматура "ВКП" Предпазна капачка за арматура "ВКП" пакетирани в компактни здрави чували
  1. Безплатна доставка до клиента - на място на обекта;
  2. Пакетирани в компактни здрави чували;
  3. Изработени от здрава, висококачествена пластмаса;
  4. Геометрия на капачките за бързо и лесно поставяне;
  5. Елиминира разходите, свързани с телесни повреди и защита от набиване на кол от арматура;
  6. Таблица за заявка:
Предпазна капачка за арматура
за диаметър
Код на изделието Обозначение Ед. мярка Брой в опаковка Брой в кашон
от 8 до 16 мм. 4939 ВПК 8-16 брой 50 *
от 16 до 30 мм. 4974 ВПК 16-30 брой 100 *
от 25 до 40 мм. 4938 ВПК 25-40 брой 100 *

И моля, не се колебайте да се свържете с нас при всякакви въпроси или предложения, които може да имате.

Предпазна капачка за арматура
Затвори