Крепежни изделия за строителството

Вече повече от 16 години, всички ние, от Видира, полагаме непрекъснати усилия за подобряване качеството на предлаганите от нас изделия и инвестираме в разработки на нови артикули, които ще намерите на пазара.

Благодарим на всички, които предпочитат продуктите на Видира и каним тези, които все още не ги познават, да се уверят сами, че посредством подходящи решения за бърз и качествен монтаж могат да повишат рентабилността на своите монтажни работи, а заедно с това и качеството на своя продукт.

Високото качество на крепежните изделия "Видира" е потвърдено от оторизираните и акредитирани лаборатории на центровете за научни изследвания и проектиране на УАСГ и ВСУ "Любен Каравелов" София, чрез издаването на БТО и сертификати, отговарящи на всички европейски изисквания.

Основни принципи

Основни принципи в технологията на крепежните закрепвания

Както при проектиране, така и при монтажа, а също при продажбата на което и да е изделие, е важно да се познават главните определящи фактори, влияещи за избора и приложението на закрепващото изделие. Ето защо се налага да се даде кратка техническа информация.

Разнообразните строителни материали създават различни условия за закрепване на дюбелите. Но едва ли има основа, в която да не е възможно закрепване. Напротив качеството на основата, определя в решаваща степен изборът на подходящо средство за закрепване и предварителните сили.

Най-важните основи, отнасящи се при закрепване с дюбели:

Бетон

Под понятието бетон се разбира най-общо казано циментобетон, който се произвежда от цимент, пълнител (пясък, чакъл) и вода. Чрез хидратационен процес сместа от цимент и вода се втвърдява, чрез което се образува циментов камък, който е от решаващо значение за якостта на бетона. Продължителността на протичане на втвърдяването се влияе също от вида на употребявания цимент, състава на пълнителя, от съответствието вода-цимент, както от температурата и влажността.

Якостта на бетона се изразява обикновено като якост на натиск, която се проучва върху определени изпитвателни образци като кубове и цилиндри.

Внимание! Не се препоръчва монтаж на дюбели в бетон по-рано от 7-дневен период на неговото втвърдяване.

Бетонът показва относително висока якост на натиск, но незначителна якост на изскубване. Поради тази причина за поемане на силите на опън в бетона обикновено има арматура. В зоната на опън на стомано-бетонните конструкции при работно натоварване се вземат предвид пукнатините: Пукнатини в бетона

Тези пукнатини въобще не се забелязват, но могат да достигнат до 0.2 мм, в екстремни случаи и до 0.4 мм на повърхността. Пукнатините преминават при натоварване на огъване клиновидно през дебелината на елемента на конструкцията и свършват в близост до неутралните влакна(нишки).

Ето защо в зоната на опън се препоръчва използването на дюбели с допълнително разтваряне и контролиращо силата действие. Друго решение за случая може да бъде използването на дюбели, които да се монтират така дълбоко, че тяхната област на закрепване да лежи в зоната на натиск.

Внимание! Прорязването на арматурното желязо за отвори за дюбели винаги и във всеки случай да се съгласува със съответният отговорен по измерванията инженер.

Зидария

Зидарията е вид нехомогенна основа. Отворът на дюбела може да се натъкне на фуги от строителен разтвор и кухи пространства. Поради относително ниската якост на зидарията не могат да се поемат прекалено високи натоварвания.

На пазара в България се намират най-различни видове и форми строителни тухли:

 • Печени плътни тухли от глина, без порообразуващи добавки, с минимална якост на нисък обхват от 12 до 20 N/mm2 Плътна тухла
 • Тухли с порообразуващи примеси с минимална якост на натиск от 6 N/mm2 Куха тухла
 • Варопясъчни (силикатни тухли) - изработени от кварц, вар и вода, чрез топлинна обработка. Минимална якост на натиск възлиза на 6 N/mm2Варопясъчни (силикатни тухли)
 • Газобетон - финопорест бетон, състоящ се от финозърнести примеси, свързващи вещества (цимент, вар), газообразуващи добавки и вода. Съдържанието на пори е определящо за минималната якост на натиск, обемното тегло и коефициента на топлопроводимост. Продуктът се доставя в различни видове минимална якост от 2.5; 5.0 или 7.5 N/mm2 Газобетон
 • Лек бетон - най-употребяваният конструкционен лек бетон се състои от пясък, керамзитни топчета и цимент. Той се използва или ако се изисква добра топлинна изолация или за носещи елементи с ниско натоварване от собствена маса. Съответно на това е възможна якост на натиск от 15 до 35 N/mm2Лек бетон
 • Гипс - Гипсът се втвърдява при поемане на вода. Той се използва предимно за носещи елементи като стенни и подови панели. Разтворимостта на гипса от вода ограничава употребата му почти изключително за вътрешни помещения.Гипс
 • Свързани с цимент дървесни влакна - дървесните влакна се свързват със смес от цимент и вода. Този лек материал служи най вече за изолация и може да предава само малки сили.Свързани с цимент дървесни влакна

Монтаж на дюбелите

Монтажът или поставянето на дюбелите, протича по следният начин:

 • Отворът се пробива, в повечето случаи посредством твърдосплавно свредло и ударно-пробивна машина. Ако при пробиване се срещне арматура, то това се забелязва, чрез намаленото напредване при пробиване и увеличените вибрации. Процесът се прекратява веднага, за да се запази свредлото и да се избегнат вредните последици.
 • Дълбочината на отвора, за всеки дюбел трябва да се вземе от данните за монтаж съдържащи се в техническите информации на продуктите на Видира. Тя трябва задължително да се спази специално при анкери с малка дълбочина на монтиране, като например дюбели ВНД. При дюбели, които при набиване в отвора се позиционират автоматично правилно, чрез главата на винта или гайката, може да се пробие малко по-дълбоко, без това да окаже влияние върху носимоспособността.
 • Чрез грижливо почистване на пробитият отвор от праха при пробиване, например чрез продухване с пригоден за целта уред се постига оптимална функция на дюбела.
 • Поставянето на дюбела става:
  1. С предварителен монтаж - преди да бъде закрепен детайла;
  2. С едновременен монтаж - това значи през предварително пробитият и правилно позициониран детайл се правят отвори в основата. След това дюбелите се "пъхат" през детайла в основата и се фиксират.
 • Чрез затягането на дюбела при повечето закрепвания с дюбела се приключва процесът монтиране.

Грешки, които се правят, при приложение на дюбелите и довеждат до намалена товароносимост.

Някои от тях са:

Схема грешки
 • Употреба на прекалено голямо свредло;
 • Погрешен начин на пробиване: ударно пробиване, там, където трябва да се пробива само с въртене - например в зидария;
 • Пробиване НЕ под прав ъгъл спрямо повърхността;
 • Непочистени отвори;
 • Прекалено малка дълбочина на монтиране в носещата основа, например при налична мазилка или пластове изолационен материал.
X