Производство на пластмасови и метални изделия

Видира е водещ производител и доставчик при производството на пластмасови и метални изделия за строителната индустрия. Важен момент в това е възможността ни да произвеждаме сами инструменталните си екипировки, което води до пълно интегриране на всички процеси.

Ние ще Ви направим най-добрият избор за бързи, точни, както и най-гъвкави услуги в областта на дизайна на продуктите.

Защо- защото ние сме 21 години на пазара и бързото обслужване на клиентите ни с гарантирано качество на продукта и услугата е водещо и доказано във времето.

Какво представлява услугата:

Шприцване на пластмасови изделия

Шприцване на пластмасови изделия

Шприцването е един от най-често използваните процеси за производство на пластмасови детайли. То е подходящо за производство на части от термопластични полимери Обикновено първата стъпка е пластмасовите гранули да се разтопят под високи температури Разтопената пластмаса, след това се инжектира в камера, която е вътрешността на матрицата оформяща детайла . Материалът от термопластичен полимер (разтопената пластмаса) се охлажда в инструмента и охладен се изхвърля от матрицата.Шприцване на пластмасови изделия

Въпреки, че разходите за направата на инструменталната екипировка са относително високи, шприцването е най-широко използвания производствен процес за пластмасови материали в масово производство. Предимствата му са ниски разходи, висока производителност, както и способността да се направят много сложни форми на изделията.

Полимери, които често се използва за шприцване включват:

  • Полистирен (PS)
  • Акрилонитрил бутадиен стирен (ABS)
  • Полиамид (PA)
  • Полипропилен (PP)
  • Полиетилен (PE)
  • Поливинилхлорид (PVC)
  • Други

Видира притежава необходимите машини за производство на пластмасови детайли, за тези полимери:

Управлението на машите се извърша, чрез роботизирани устройства, което съчетано с оптималният вариант за количество детайли ,изработени от инструмента при един цикъл води до ниска себестойност на продукта.

На заинтересованите , както и ако имате въпроси, моля, свържете се с нас:
Тел. 02/ 936 50 60 факс:02/ 936 05 28
Адрес: 1220 София,ул.”Йордан Хаджиконстантинов 97А”
E-mail: , www.vidira.org

Затвори