Укрепващи скоби за водопроводни, газови и парни тръби

Укрепващите скоби "Видира" гарантират дълготрайни закрепвания в инсталационната техника на ВиК и ОиВ тръби, давайки решение на много варианти за бърз, евтин и лесен монтаж.

Наименование Код на изделието Обозначение Ед. мярка Брой в опаковка Брой в кашон
Пластмасова скоба за пристенен монтаж 5035 ВПСС Ø 32 брой 150 1
5034 ВПСС Ø 40 брой 100 1
5033 ВПСС Ø 50 брой 80 1
5032 ВПСС Ø 63 брой 80 1
5031 ВПСС Ø 110 брой 80 1
кликнете за повече информация Пластмасова скоба за пристенен монтаж
Затвори