Укрепващи скоби за тръби, шлаух и електрически кабели - пластмасови

Наименование Код на изделието Обозначение Ед. мярка Брой в опаковка Брой в кашон
Пластмасова скоба за тръби и шлаух 5279 ВСШ 2×Ø13.5 брой 100 1200
5276 ВСШ 2×Ø16 брой 80 960
5258 ВСШ 2×Ø23 брой 50 720
7584 ВСШ 2×Ø28 брой 40 480
НОВО Двойна скоба за закрепване на тръби или шлаух 2883 ВСШ-Н 2х16-20 брой 200 2800
2884 ВСШ-Н 2х20-25 брой 80 2800
2887 ВСШ-Н 2х25-32 брой 200 1200
Пластмасова скоба за тръби и шлаух 5491 ВСШ 1×Ø13,5 брой 100 2400
5490 ВСШ 1×Ø16 брой 150 1800
5488 ВСШ 1×Ø23 брой 100 1200
НОВО Пластмасова скоба за закрепване на тръби или шлаух 2864 ВСШ-Н 1х16-20 брой 200 4800
2863 ВСШ-Н 1х20-25 брой 200 4800
2862 ВСШ-Н 1х25-32 брой 100 1400
Скоба за кабелни трасета 5492 ВСКТ 1×80 брой 50 600
Дюбел за ел. кабел 3699 ВДЕС L48/3-9 брой 400 3200
5716 ВДЕС L48/10-13 брой 350 2800
8896 ВДЕС L62/15-20 брой 150 1200
НОВО Дюбел за мостов кабел 4562 ВДМК - 2.5 брой 400 3200
4561 ВДМК - 4 брой 350 2800
НОВО Дюбел за кабелни превръзки до 7мм 4677 ВДКП брой 500 4000
кликнете за повече информация Пластмасова скоба за тръби и шлаух
кликнете за повече информация Двойна скоба за закрепване на тръби или шлаух ВСШ Н 2ХØ
кликнете за повече информация Пластмасова скоба за тръби и шлаух
кликнете за повече информация Пластмасова скоба за закрепване на тръби или шлаух
кликнете за повече информация Скоба за кабелни трасета
кликнете за повече информация Дюбел за ел. кабел
кликнете за повече информация Дюбел за мостов кабел
кликнете за повече информация Дюбел за кабелни превръзки до 7мм
Затвори