Укрепващи скоби за водопроводни, газови и парни тръби

Укрепващите скоби "Видира" гарантират дълготрайни закрепвания в инсталационната техника на ВиК и ОиВ тръби, давайки решение на много варианти за бърз, евтин и лесен монтаж.

Наименование Код на изделието Обозначение Ед. мярка Брой в опаковка Брой в кашон
Скоби с едностранно закопчаване и гумен уплътнител EPDM 4361 ВВС - 1 ½″ брой 50 1
4362 ВВС - 2 ¾″ брой 40 1
4363 ВВС - 3 1″ брой 30 1
4364 ВВС - 4 1¼″ брой 25 1
4365 ВВС - 5 1½″ брой 20 1
4366 ВВС - 6 2″ брой 15 1
Скоби с двустранно закопчаване и гумен уплътнител EPDM 4367 ВВС - 7 2½″ брой 20 1
4368 ВВС - 8 3″ брой 20 1
4369 ВВС - 9 3½″ брой 25 1
4370 ВВС - 10 4″ брой 20 1
Скоби за тръби "ВСУ" с гумен уплатнител EPDM 9049 ВСУГ Ø 46 брой 40 1
9040 ВСУГ Ø 58 брой 40 1
9039 ВСУГ Ø 71 брой 15 1
9033 ВСУГ Ø 86 брой 35 1
9032 ВСУГ Ø 100 брой 30 1
9011 ВСУГ Ø 110 брой 25 1
8994 ВСУГ Ø 120 брой 25 1
8989 ВСУГ Ø 146 брой 20 1
8988 ВСУГ Ø 151 брой 20 1
Скоби за тръби без уплътнител 5500 ВСУ Ø 46 брой 40 1
5501 ВСУ Ø 58 брой 40 1
5502 ВСУ Ø 71 брой 15 1
5503 ВСУ Ø 86 брой 35 1
5504 ВСУ Ø 100 брой 30 1
5505 ВСУ Ø 110 брой 25 1
5506 ВСУ Ø 120 брой 25 1
5507 ВСУ Ø 146 брой 30 1
5508 ВСУ Ø 151 брой 30 1
Скоби за канализационни тръби 5407 ВКС 6 Ø 25 брой 60 1
4372 ВКС 1 Ø 32-40 брой 50 1
4373 ВКС 2 Ø 50 брой 40 1
8685 ВКС 7 Ø 63 брой 25 1
8687 ВКС 3 Ø 110 брой 25 1
Скоби за канализационни тръби
с широкопола нит гайка M8
4375 ВКС 4 Ø 160 брой 20 1
8063 ВКС 5 Ø 200 брой 20 1
Скоба стенен монтаж 4376 ВСС - 1 ½″ брой 20 120
4377 ВСС - 2 ¾″ брой 30 240
4378 ВСС - 3 1″ брой 20 160
4379 ВСС - 4 1¼″ брой 20 160
4380 ВСС - 5 1½″ брой 20 240
4381 ВСС - 6 2″ брой 25 150
Сдвоена скоба за пристенен монтаж 9015 ВДДС Ø 16 брой 50 400
9014 ВДДС Ø 28 брой 30 160
кликнете за повече информация Скоби с едностранно закопчаване и гумен уплътнител EPDM
кликнете за повече информация Скоби с двустранно закопчаване и гумен уплътнител EPDM
кликнете за повече информация Скоби за тръби ВСУ с гумен уплатнител EPDM
кликнете за повече информация Скоби за тръби без уплътнител
кликнете за повече информация Скоби за канализационни тръби
кликнете за повече информация Скоби за канализационни тръби
кликнете за повече информация Скоба стенен монтаж
кликнете за повече информация Сдвоена скоба стенен монтаж
Затвори